Карта на сайта Затвори

Апарати за йонофореза


Апарат за йонофореза - Ф-805

Апарат за йонофореза - Ф-805

Посредством движенията на положителните и отрицателни йони на правия ток , обработката с галваничен ток спомага за въвеждане на подходящи вещества в кожата и извеждане на нечистотийте от нея. Въвеждането на подходящи вещества има за цел да прокара водоразтворимите вещества надълбоко в кожата. Нечистотийте, които трябва да се изведат имат за цел да въведат алкален разтвор за смекчаване на застарялото рогово вещество, да разложат мазнините и да уравновесят секрецията на кожата.


» Плавно регулиране на тока
» Сегментен индикатор за тока


283.00 лв.